Üye ol / Giriş yap

Fagus Sylvatica - Yeşil Yapraklı Kayın

 

Yapraklar 10 cm uzun 7 cm geniş oval yada yumurtamsı hafifce eğik kenarları kısa dişli üst yüzü önce parlak ipeksi tüylü sonraları parlak koyu yeşil alt yüzü açık tüylü yaprak sapı 1-1.5 cm uzun ve tüylüdür.

Sürgünler hafif tüylü ve zikzaklı lentiseldir. Tomurcuklar iğ biçiminde çok pullu uç tomurcuk pesudoterminal yan tomurcuklar almacçlı ve sürgüne açı yaparak dizilmiştir.

Çiçekler mayıs açar Erkek çiçekler açık sarı renkli 2 cm saplı stamenleri demet halinde dişi çiçekler ise kısa sert ve tüylü saplı flamenleri beyaz renklidir.

Budamaya yatkındır. Yazın veya erken sonbaharda budanır.

Kasım ayında olgunlaşan meyveler konkav parlak koyu kahve renkli 4 loplu ve kupulanın sivri uçlu olup ipeksi pullarla seyrek bir şekilde örtülmüştür.

Her kupulanın içerisinde 2 tohum (nuks) bulunur bunlar kızıl kahverenginde, 3 köşeli 15-20 mm uzunluğundadır ve yeni  Silindirik veya konik bir tepe yapar.

*Avrupa kayınında (Fagus sylvatica) yaprağın her iki yanı 6-7 damarlı *Doğu kayınında (Fagus orientalis) 7-10 damarlı*Amerika kayınında (Fagus grandifolia) 9-15 damarlı

Vejetasyon döneminde sıcaklığın 6-10 C nin altına düşmediği minumum yağışların en az 700-1000 mm olduğu iklimleri ve okyanus iklimlerini sever. Geç donlara duyarlıdır.

Kanaatkar bir türdür kalkarli ve iyi drenajlı topraklarda optimal gelişir. Ağır balçık ve asitli topraklarda da yetişir. Tuzlu topraklar ve ve durgun sudan kaçar.

Tohum ile üretilir. Tohumlar toplanır toplanmaz sonbaharda kurumalarına izin verilmeden veya 3 aylık soğuk katlamadan sonra ilkbaharda 125 gr /m2 olacak şekilde ekilir.Kültürvarları aşı çelikle üretilir.

×